• Subcribe to Our RSS Feed

HINOL – Harcerskie INO Leśne 2018

No Comments    Posted under: Zaproszenia

HINOL jest skierowany do harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów z Hufca ZHP Legionowo. Ma na celu sprawdzenie i udoskonalenie umiejętności z zakresu nawigacji i terenoznawstwa oraz dobrą zabawę.

1. Data: 11.02.18 r. Dokładna godzina startu każdego patrolu podana będzie indywidualnie, impreza będzie trwała ok. 3 godzin i zakończy się najpóźniej około 15.00.
2. Miejsce: Las legionowski, spotykamy się przy szlabanie na końcu ul. Zakopiańskiej w Legionowie.
3. Wpisowe: 5 zł od patrolu, wpłacane do 9.02 do Tomasza Kitaja. Wpisowe nie ulega zwrotowi w razie nie pojawienia się na starcie patrolu.
4. Termin zgłoszeń: do 9.02 wyłącznie mailowo na adres tomekkitaj@vp.pl. W mailu proszę podać nr telefonu do przynajmniej jednej osoby z patrolu.
5. Liczebność patroli: od 2 do 5 osób. W przypadku harcerzy starszych może być cały zastęp, nawet jeśli liczy więcej niż 5 osób.
6. Niezbędny sprzęt:
– busola lub kompas
– ciepłe ubranie
– coś do jedzenie i picia
– dobry humor
7. Zasady:
Teren imprezy jest ograniczony do terenu zaznaczonego na mapie.
Punkty kontrolne są oznaczone lampionami lub specjalnymi kartkami.
Aby zaliczyć dany punkt kontrolny trzeba użyć będącego na nim znacznika (kredki) lub zaznaczyć jego symbol na karcie patrolowej.
Kolejność zdobywania punktów jest dowolna.
Nie wolno korzystać ze środków lokomocji.
Po trasie poruszamy się całymi patrolami.
Wygrywa patrol, który w najkrótszym czasie odwiedzi i zaznaczy poprawnie na karcie najwięcej punktów.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy i zobowiązują się wtedy poinformować o tym uczestników i oddać wpisowe.
9. Rozstrzyganie kwestii spornych należy do kompetencji organizatorów.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>